Strona główna
Lifestyle
Tutaj jesteś

Jak odczytać pesel po 2000 roku?

11 czerwca, 2024 Jak odczytać pesel po 2000 roku?

Numer PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) to unikalny numer identyfikacyjny nadawany każdemu obywatelowi Polski oraz osobom przebywającym na terytorium Polski na stałe. PESEL zawiera w sobie zakodowane informacje na temat daty urodzenia, płci oraz numeru seryjnego. Odczytanie numeru PESEL po 2000 roku wymaga zrozumienia, jak są kodowane poszczególne elementy tego numeru.

Struktura numeru PESEL

Numer PESEL składa się z 11 cyfr, które mają określone znaczenie. Pierwsze 6 cyfr oznacza datę urodzenia osoby, kolejne 4 cyfry to numer serii dokumentu, a ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną. Różnice w strukturze numeru PESEL przed i po 2000 roku polegają głównie na zmianie sposobu kodowania daty urodzenia.

Numer PESEL składa się z 11 cyfr w formacie YYMMDDZZZZK, gdzie:

 • YY – dwie ostatnie cyfry roku urodzenia,
 • MM – miesiąc urodzenia,
 • DD – dzień urodzenia,
 • ZZZZ – indywidualny numer osoby, gdzie przedostatnia cyfra oznacza płeć (parzysta dla kobiet, nieparzysta dla mężczyzn),
 • K – cyfra kontrolna.

Jak odczytać datę urodzenia z numeru PESEL po 2000 roku?

Aby odczytać datę urodzenia z numeru PESEL po 2000 roku, należy przyjrzeć się dwóm pierwszym cyfrom numeru. Pierwsza cyfra oznacza płeć osoby (0 dla kobiet, 1 dla mężczyzn), a druga cyfra określa wiek osoby w momencie nadania numeru. Przykładowo, jeśli pierwsze dwie cyfry numeru to 03, oznacza to, że osoba urodziła się w 2003 roku.

Dla osób urodzonych po 2000 roku, rok urodzenia jest kodowany tak samo jak w przypadku osób urodzonych w XX wieku, z tą różnicą, że do wartości miesiąca dodaje się 20, aby odróżnić wieki.

Przykład: Osoba urodzona 15 marca 2001 roku będzie miała w numerze PESEL zakodowaną datę jako 012315 (rok 01, miesiąc 03 + 20 = 23, dzień 15).

Jak odczytać płeć z numeru PESEL?

Aby określić płeć na podstawie numeru PESEL, należy przyjrzeć się pierwszej cyfrze numeru. Jeśli jest ona parzysta, oznacza to, że osoba jest kobietą, a jeśli jest nieparzysta, to oznacza, że osoba jest mężczyzną. Cyfra określająca płeć znajduje się na trzeciej pozycji w numerze PESEL.

Jak sprawdzić poprawność numeru PESEL?

Istnieją różne metody weryfikacji poprawności numeru PESEL, jedną z nich jest sprawdzenie sumy kontrolnej. Algorytm sprawdzania sumy kontrolnej polega na przemnożeniu kolejnych cyfr numeru przez odpowiednie wagi i dodaniu wyników. Jeśli suma jest podzielna przez 10, to numer PESEL jest poprawny. Przykłady poprawnych i niepoprawnych numerów PESEL można znaleźć w różnych bazach danych.

Kodowanie miesiąca urodzenia

Miesiące w numerze PESEL są kodowane zgodnie z poniższymi zasadami:

 • 01-12 – osoby urodzone w XX wieku (1900-1999),
 • 21-32 – osoby urodzone w XXI wieku (2000-2099).

Przykład odczytu numeru PESEL po 2000 roku

Weźmy przykład numeru PESEL: 01231512345

 • 01 – rok urodzenia (2001),
 • 23 – miesiąc urodzenia (03 + 20 = 23, czyli marzec),
 • 15 – dzień urodzenia (15),
 • 1234 – numer seryjny,
 • 5 – cyfra kontrolna.

Z tego numeru możemy odczytać, że osoba urodziła się 15 marca 2001 roku, jest mężczyzną (przedostatnia cyfra jest nieparzysta), a cyfra kontrolna to 5.

Cyfra kontrolna

Cyfra kontrolna jest obliczana na podstawie pierwszych 10 cyfr numeru PESEL. Algorytm obliczania cyfry kontrolnej wygląda następująco:

 1. Pomnóż każdą z pierwszych 10 cyfr przez odpowiedni współczynnik: 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9, 1, 3.
 2. Zsumuj wyniki.
 3. Weź ostatnią cyfrę sumy.
 4. Odejmij tę cyfrę od 10 (jeśli wynik jest 10, cyfra kontrolna to 0).

Przykład: Dla numeru PESEL 0123151234X:

 • Obliczenia: (0*1) + (1*3) + (2*7) + (3*9) + (1*1) + (5*3) + (1*7) + (2*9) + (3*1) + (4*3) = 0 + 3 + 14 + 27 + 1 + 15 + 7 + 18 + 3 + 12 = 100.
 • Ostatnia cyfra sumy to 0.
 • Cyfra kontrolna: 10 – 0 = 0.

Najczęstsze błędy i problemy związane z numerem PESEL

Podczas odczytywania i zapisywania numeru PESEL mogą wystąpić różne błędy, które mogą prowadzić do problemów prawnych i administracyjnych. W przypadku błędnego numeru PESEL należy skontaktować się z odpowiednimi instytucjami, takimi jak urząd stanu cywilnego czy urząd skarbowy, aby poprawić dane. Ważne jest, aby zachować ostrożność i dokładność przy korzystaniu z numeru PESEL, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów.

Wniosek z powyższego jest taki, że numer PESEL jest ważnym elementem identyfikacji obywateli Polski i jego poprawność oraz prawidłowe odczytanie mogą mieć istotne znaczenie w wielu sytuacjach życiowych. Dlatego warto znać strukturę numeru PESEL oraz umieć odczytać z niego potrzebne informacje, aby uniknąć błędów i problemów związanych z jego używaniem.

Sprawdź, jak zmienić kategorię wojskową, aby lepiej zrozumieć procedury administracyjne

Redakcja odnarodzin.pl

Redakcja odnarodzin.pl to grupa specjalistów z zakresu parentingu, dzieci, rodziny W naszych artykułach zajdziesz sporą dawkę wiedzy. Sprawdź co dla ciebie przygotowaliśmy.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jak odczytać pesel po 2000 roku?
Jak długo natłuszczać brwi po makijażu permanentnym?
Jak narysować człowieka krok po kroku?

Jesteś zainteresowany reklamą?

Jak narysować człowieka krok po kroku?